مشعل المپیک با قایق وارد ریو می شود

مشعل المپیک با قایق وارد ریو می شود
سفر حماسی سه ماهه مشعل المپیک امرو زبه روز آخر می رسد و مشعل به شهر ریو دو ژانیرو خواهد رسید.

مشعل المپیک با قایق وارد ریو می شود

سفر حماسی سه ماهه مشعل المپیک امرو زبه روز آخر می رسد و مشعل به شهر ریو دو ژانیرو خواهد رسید.
مشعل المپیک با قایق وارد ریو می شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس