مشکل عجیب پیراهن‌های سوئیس (عکس)

مشکل عجیب پیراهن‌های سوئیس (عکس)
پاره شدن پیراهن سه بازیکن سوئیس، یکی از اتفاقات ویژه دیدار این تیم مقابل فرانسه بود.

مشکل عجیب پیراهن‌های سوئیس (عکس)

پاره شدن پیراهن سه بازیکن سوئیس، یکی از اتفاقات ویژه دیدار این تیم مقابل فرانسه بود.
مشکل عجیب پیراهن‌های سوئیس (عکس)

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس