معادله پرابهام العربی با کاپیتان تیم ملی/ دژاگه همچنان تیم ندارد

معادله پرابهام العربی با کاپیتان تیم ملی/ دژاگه همچنان تیم ندارد
کاپیتان تیم ملی ایران با وجود باقی ماندن دو فصل از قراردادش با باشگاه قطری در فهرست نفرات مازاد قرار گرفت تا شرایطی کاملاً عجیب در نقل و انتقالات تابستانی پیدا کند.

معادله پرابهام العربی با کاپیتان تیم ملی/ دژاگه همچنان تیم ندارد

کاپیتان تیم ملی ایران با وجود باقی ماندن دو فصل از قراردادش با باشگاه قطری در فهرست نفرات مازاد قرار گرفت تا شرایطی کاملاً عجیب در نقل و انتقالات تابستانی پیدا کند.
معادله پرابهام العربی با کاپیتان تیم ملی/ دژاگه همچنان تیم ندارد

کانون نماز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس