معرفی تیم های یورو 2016؛ اتریش

معرفی تیم های یورو 2016؛ اتریش
دو دهه گذشته برای فوتبال اتریش روزهای چندان دلپذیری نبود. بعد از جام‌جهانی 1998 فرانسه، آنها یک بار در مرحله نهایی تورنمنت‌های بزرگ حضور داشتند که آن هم به یورو 2008 برمی‌گشت

معرفی تیم های یورو 2016؛ اتریش

دو دهه گذشته برای فوتبال اتریش روزهای چندان دلپذیری نبود. بعد از جام‌جهانی 1998 فرانسه، آنها یک بار در مرحله نهایی تورنمنت‌های بزرگ حضور داشتند که آن هم به یورو 2008 برمی‌گشت
معرفی تیم های یورو 2016؛ اتریش

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس