مقام چهارمی برای خادم‌الشریعه/ پورکاشیان در مسابقات برق‌آسا سوم شد

مقام چهارمی برای خادم‌الشریعه/ پورکاشیان در مسابقات برق‌آسا سوم شد
بانوی شطرنج باز کشورمان در مسابقات برق آسیای قهرمانی آسیا در جایگاه سوم ایستاد.

مقام چهارمی برای خادم‌الشریعه/ پورکاشیان در مسابقات برق‌آسا سوم شد

بانوی شطرنج باز کشورمان در مسابقات برق آسیای قهرمانی آسیا در جایگاه سوم ایستاد.
مقام چهارمی برای خادم‌الشریعه/ پورکاشیان در مسابقات برق‌آسا سوم شد

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس