مقدید به اولین‌مدال اسکی‌چمن جهان‌جوانان رسید

مقدید به اولین‌مدال اسکی‌چمن جهان‌جوانان رسید
نوید مقدید نخستین مدال اسکی ایران را در رقابت‌های اسکی چمن جوانان جهان به دست آورد.

مقدید به اولین‌مدال اسکی‌چمن جهان‌جوانان رسید

نوید مقدید نخستین مدال اسکی ایران را در رقابت‌های اسکی چمن جوانان جهان به دست آورد.
مقدید به اولین‌مدال اسکی‌چمن جهان‌جوانان رسید

مرجع توریسم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس