ممنوع الخروج‌‌های استقلال در تعطیلات چه کردند؟

ممنوع الخروج‌‌های استقلال در تعطیلات چه کردند؟
بازیکنان ممنوع الخروج استقلال که نتوانستند این تیم را در سفر به سوئد در تعطیلات نوروز همراهی کنند تمرینات ویژه ای را دور از تیم شان انجام دادند.

ممنوع الخروج‌‌های استقلال در تعطیلات چه کردند؟

بازیکنان ممنوع الخروج استقلال که نتوانستند این تیم را در سفر به سوئد در تعطیلات نوروز همراهی کنند تمرینات ویژه ای را دور از تیم شان انجام دادند.
ممنوع الخروج‌‌های استقلال در تعطیلات چه کردند؟

اخبار دنیای دیجیتال

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس