منتظران دریافت رضایتنامه/ جدایی طلب های لیگ برتر را بشناسید

منتظران دریافت رضایتنامه/ جدایی طلب های لیگ برتر را بشناسید
پس از فروکش کردن عطش تند تیم ها و بازیکنان در فصل نقل و انتقالات، این روزها بازیکنانی که می خواهند از تیم های خود جدا شوند اما رضایتنامه ای ندارند بیشتر به چشم می آیند.

منتظران دریافت رضایتنامه/ جدایی طلب های لیگ برتر را بشناسید

پس از فروکش کردن عطش تند تیم ها و بازیکنان در فصل نقل و انتقالات، این روزها بازیکنانی که می خواهند از تیم های خود جدا شوند اما رضایتنامه ای ندارند بیشتر به چشم می آیند.
منتظران دریافت رضایتنامه/ جدایی طلب های لیگ برتر را بشناسید

دانلود آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس