منصوریان به جوان ها اعتقاد دارد/ محسن کریمی: من باندبازی در استقلال ندیدم

منصوریان به جوان ها اعتقاد دارد/ محسن کریمی: من باندبازی در استقلال ندیدم
هافبک استقلال اعتقاد دارد که سرمربی جدید آبی ها به جوان ها اعتقاد زیادی دارد و این اتفاق خوبی برای بازیکنان این تیم است.

منصوریان به جوان ها اعتقاد دارد/ محسن کریمی: من باندبازی در استقلال ندیدم

هافبک استقلال اعتقاد دارد که سرمربی جدید آبی ها به جوان ها اعتقاد زیادی دارد و این اتفاق خوبی برای بازیکنان این تیم است.
منصوریان به جوان ها اعتقاد دارد/ محسن کریمی: من باندبازی در استقلال ندیدم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس