مهاجم ترکمن چگونه آقای گل جهان می‌شود؟/ آزمون برای دایی شدن باید هت‌تریک کند

مهاجم ترکمن چگونه آقای گل جهان می‌شود؟/ آزمون برای دایی شدن باید هت‌تریک کند
سردار آزمون سه روز مانده به نخستین بازی ملی آقای گل جهان هت‌تریک کرد تا به نوعی برای کسب عنوان دست نیافتنی او در سال‌های اخیر خط و نشان هم کشیده باشد.

مهاجم ترکمن چگونه آقای گل جهان می‌شود؟/ آزمون برای دایی شدن باید هت‌تریک کند

سردار آزمون سه روز مانده به نخستین بازی ملی آقای گل جهان هت‌تریک کرد تا به نوعی برای کسب عنوان دست نیافتنی او در سال‌های اخیر خط و نشان هم کشیده باشد.
مهاجم ترکمن چگونه آقای گل جهان می‌شود؟/ آزمون برای دایی شدن باید هت‌تریک کند

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس