مهلت قانونی ای اف سی فردا به پایان می‌رسد/ ایران میزبان معرفی می‌کند یا کنار می‌کشد؟

مهلت قانونی ای اف سی فردا به پایان می‌رسد/ ایران میزبان معرفی می‌کند یا کنار می‌کشد؟
فردا بیست و نهم مارچ پایان مهلت تمدید شده فدراسیون فوتبال ایران برای اعلام نظر درباره تصمیم گیری کنفدراسیون فوتبال برای میزبانی بازی های ایرانی و عربستانی در کشورهای بیطرف است.

مهلت قانونی ای اف سی فردا به پایان می‌رسد/ ایران میزبان معرفی می‌کند یا کنار می‌کشد؟

فردا بیست و نهم مارچ پایان مهلت تمدید شده فدراسیون فوتبال ایران برای اعلام نظر درباره تصمیم گیری کنفدراسیون فوتبال برای میزبانی بازی های ایرانی و عربستانی در کشورهای بیطرف است.
مهلت قانونی ای اف سی فردا به پایان می‌رسد/ ایران میزبان معرفی می‌کند یا کنار می‌کشد؟

سیستم اطلاع رسانی

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس