مهمترین اولویت‌های مجلس دهم

مهمترین اولویت‌های مجلس دهم

صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در خصوص اولویت‌های مجلس دهم اظهار داشت: سه موضوع باید اولویت نمایندگان در مجلس دهم باشد.وی ادامه داد: نخستین اولویت مجلس دهم باید محیط زیست و دومین اولویت باید حقوق شهروندی باشد. حقوق شهروندی نیز فقط سیاست نیست بلکه حقوق شهروندی یعنی حقوق زنان و جامعه و پدید آمدن قوانینی که بتواند مشکلات دستگاه قضایی را برطرف و امنیت را برای جامعه برقرار کند.رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان سومین اولویت مجلس دهم را رسیدگی به وضعیت جوانان عنوان کرد و گفت: این سه عنصر مهمترین دغدغه امروز کشور است.

مهمترین اولویت‌های مجلس دهم

صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در خصوص اولویت‌های مجلس دهم اظهار داشت: سه موضوع باید اولویت نمایندگان در مجلس دهم باشد.وی ادامه داد: نخستین اولویت مجلس دهم باید محیط زیست و دومین اولویت باید حقوق شهروندی باشد. حقوق شهروندی نیز فقط سیاست نیست بلکه حقوق شهروندی یعنی حقوق زنان و جامعه و پدید آمدن قوانینی که بتواند مشکلات دستگاه قضایی را برطرف و امنیت را برای جامعه برقرار کند.رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان سومین اولویت مجلس دهم را رسیدگی به وضعیت جوانان عنوان کرد و گفت: این سه عنصر مهمترین دغدغه امروز کشور است.

مهمترین اولویت‌های مجلس دهم

خرید بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس