مهمتر از مسئله فشنگ، مشکل مالی داریم/ هاشمی: در عملکرد ورزشکاران افتی نمی‌بینم

مهمتر از مسئله فشنگ، مشکل مالی داریم/ هاشمی: در عملکرد ورزشکاران افتی نمی‌بینم
رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: نمی‌توان همیشه انتظار داشت ورزشکار در اوج باشد، احمدی توانمندی خاصی دارد و درخشش خود را به موقع نشان می‌دهد.

مهمتر از مسئله فشنگ، مشکل مالی داریم/ هاشمی: در عملکرد ورزشکاران افتی نمی‌بینم

رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: نمی‌توان همیشه انتظار داشت ورزشکار در اوج باشد، احمدی توانمندی خاصی دارد و درخشش خود را به موقع نشان می‌دهد.
مهمتر از مسئله فشنگ، مشکل مالی داریم/ هاشمی: در عملکرد ورزشکاران افتی نمی‌بینم

آپدیت نود 32 جدید امروز

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس