موانع خانه‌ دار شدن پیش روی متقاضیان

موانع خانه‌ دار شدن پیش روی متقاضیان
در چندسال گذشته متقاضیان واقعی بازار مسکن که توان مالی کمی دارند، از رونق کاذب و رکود پس از آن، ضربه خوردند و سیاست خاصی برای توانمندسازی این قشر به اجرا نرسید.

موانع خانه‌ دار شدن پیش روی متقاضیان

در چندسال گذشته متقاضیان واقعی بازار مسکن که توان مالی کمی دارند، از رونق کاذب و رکود پس از آن، ضربه خوردند و سیاست خاصی برای توانمندسازی این قشر به اجرا نرسید.
موانع خانه‌ دار شدن پیش روی متقاضیان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس