موراتی: / پیوستن زلاتان به اینتر به نظر مانچینی بستگی دارد

موراتی: / پیوستن زلاتان به اینتر به نظر مانچینی بستگی دارد
ماسیمو موراتی، رئیس سابق باشگاه اینترمیلان عنوان کرد که بازگشت زلاتان به اینتر به نظر روبرتو مانچینی بستگی دارد.

موراتی: / پیوستن زلاتان به اینتر به نظر مانچینی بستگی دارد

ماسیمو موراتی، رئیس سابق باشگاه اینترمیلان عنوان کرد که بازگشت زلاتان به اینتر به نظر روبرتو مانچینی بستگی دارد.
موراتی: / پیوستن زلاتان به اینتر به نظر مانچینی بستگی دارد

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس