میرزاجانپور با شهرداری ارومیه قرارداد بست

میرزاجانپور با شهرداری ارومیه قرارداد بست
تیم والیبال شهرداری ارومیه با مجتبی میرزاجانپور، ملی‌پوش فصل گذشته تیم پیکان قرارداد بست.

میرزاجانپور با شهرداری ارومیه قرارداد بست

تیم والیبال شهرداری ارومیه با مجتبی میرزاجانپور، ملی‌پوش فصل گذشته تیم پیکان قرارداد بست.
میرزاجانپور با شهرداری ارومیه قرارداد بست

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس