نامجو مطلق و خطیبی محروم شدند

نامجو مطلق و خطیبی محروم شدند
مجید نامجو مطلق، سرمربی تیم گل گهر و رسول خطیبی، سرمربی تیم ماشین سازی تبریز یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شدند.

نامجو مطلق و خطیبی محروم شدند

مجید نامجو مطلق، سرمربی تیم گل گهر و رسول خطیبی، سرمربی تیم ماشین سازی تبریز یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شدند.
نامجو مطلق و خطیبی محروم شدند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس