نامزد حزب سبز آمریکا بازشماری آرا در سه ایالت را خواستار شد

نامزد حزب سبز آمریکا بازشماری آرا در سه ایالت را خواستار شد
نامزد حزب سبز آمریکا با انتشار بیانیه‌ای که مورد استقبال حامیان کلینتون قرار گرفته، بازشماری آرا در سه ایالت کلیدی را خواستار شد.

نامزد حزب سبز آمریکا بازشماری آرا در سه ایالت را خواستار شد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس