ناینگولان: چلسی و رم در حال مذاکره هستند

ناینگولان: چلسی و رم در حال مذاکره هستند
هافبک میانی بلژیکی رم تایید کرد که 2 باشگاه چلسی و رم همچنان در حال مذاکره با یکدیگر هستند.

ناینگولان: چلسی و رم در حال مذاکره هستند

هافبک میانی بلژیکی رم تایید کرد که 2 باشگاه چلسی و رم همچنان در حال مذاکره با یکدیگر هستند.
ناینگولان: چلسی و رم در حال مذاکره هستند

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس