نبض بازار / عرضه‌های استثنایی در بازار مسکن آغاز شد

نبض بازار / عرضه‌های استثنایی در بازار مسکن آغاز شد
یک شرکت ساختمانی تعدادی از واحدهای مسکونی کلیدنخورده خود در سعادت‌آباد را با قیمت ‌استثنایی به مزایده گذاشته است. اخیرا تعدادی آپارتمان …

نبض بازار / عرضه‌های استثنایی در بازار مسکن آغاز شد

یک شرکت ساختمانی تعدادی از واحدهای مسکونی کلیدنخورده خود در سعادت‌آباد را با قیمت ‌استثنایی به مزایده گذاشته است. اخیرا تعدادی آپارتمان …
نبض بازار / عرضه‌های استثنایی در بازار مسکن آغاز شد

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس