نرخ تورم در تیرماه

نرخ تورم در تیرماه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1395 را نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه 1394 معادل 9.2 درصد اعلام کرد.

نرخ تورم در تیرماه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1395 را نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه 1394 معادل 9.2 درصد اعلام کرد.
نرخ تورم در تیرماه

فروش بک لینک قوی

قدیر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس