نصب کاور به جای پرچم کرنر! (عکس)

نصب کاور به جای پرچم کرنر! (عکس)
در پی آسیب دیدن پرچم کرنر سمت راست دروازه استقلال محسن ترکی در دقیقه 66 با قطع بازی از ناظرین بازی درخواست کرد پرچم را به حالت اولیه برگردانند.

نصب کاور به جای پرچم کرنر! (عکس)

در پی آسیب دیدن پرچم کرنر سمت راست دروازه استقلال محسن ترکی در دقیقه 66 با قطع بازی از ناظرین بازی درخواست کرد پرچم را به حالت اولیه برگردانند.
نصب کاور به جای پرچم کرنر! (عکس)

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس