نصف به اضافه یک استقلال عوض شد

نصف به اضافه یک استقلال عوض شد
در ترکیب اصلی تیم فوتبال استقلال تهران در بازی برابر نفت ،6 بازیکن  درصد نفرات بازیکنان تازه وارد هستند.

نصف به اضافه یک استقلال عوض شد

در ترکیب اصلی تیم فوتبال استقلال تهران در بازی برابر نفت ،6 بازیکن  درصد نفرات بازیکنان تازه وارد هستند.
نصف به اضافه یک استقلال عوض شد

خرید لینک

ساخت بنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس