نصیری؛ تلاشی 4 ساله و حذف 5 دقیقه‌ای (عکس)

نصیری؛ تلاشی 4 ساله و حذف 5 دقیقه‌ای (عکس)
میثم نصیری در جدال برابر حریف بلغارستانی خود شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد.

نصیری؛ تلاشی 4 ساله و حذف 5 دقیقه‌ای (عکس)

میثم نصیری در جدال برابر حریف بلغارستانی خود شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد.
نصیری؛ تلاشی 4 ساله و حذف 5 دقیقه‌ای (عکس)

عکس های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس