نظام پرداخت در دست ساماندهی است

نظام پرداخت در دست ساماندهی است

وی همچنین بیان کرد: مشکلات در سیستم پرداختی از گذشته زیاد بوده است و درباره‌ برخی از این مشکلات تصمیم‌گیری شده است و سایر موارد نیز در حال ساماندهی است. علی طیب‌نیا همچنین درباره‌ وضعیت کنونی برجام اظهار کرد: موارد مربوط به برجام به تدریج در حال پیش رفتن است و محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم وضع شده بود و محدودیت‌هایی که در سیستم بانکی و بیمه‌ای با جهان داشتیم برداشته می‌شود.  وزیر اقتصاد همچنین درباره حضور مردم در روز قدس اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) با ابتکار خود مردم مسلمان را و همچنین همه آزادگان جهان را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین وارد صحنه عمل کرد و خوشبختانه طی سال‌های اخیر دیدیم که این راهبرد اساسی حضرت امام (ره) تاثیر بسزایی داشته است به‌ طور ویژه گروه‌هایی مانند انتفاضه و لبنان که با اتکای بر مردم و نه دولت ایجاد شده بودند توانستند در برابر تجاوزگری‌های رژیم اشغالگر قدس مقاومت کنند و موفقیت‌های چشم‌گیری داشته باشند. 

نظام پرداخت در دست ساماندهی است

وی همچنین بیان کرد: مشکلات در سیستم پرداختی از گذشته زیاد بوده است و درباره‌ برخی از این مشکلات تصمیم‌گیری شده است و سایر موارد نیز در حال ساماندهی است. علی طیب‌نیا همچنین درباره‌ وضعیت کنونی برجام اظهار کرد: موارد مربوط به برجام به تدریج در حال پیش رفتن است و محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم وضع شده بود و محدودیت‌هایی که در سیستم بانکی و بیمه‌ای با جهان داشتیم برداشته می‌شود.  وزیر اقتصاد همچنین درباره حضور مردم در روز قدس اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) با ابتکار خود مردم مسلمان را و همچنین همه آزادگان جهان را در حمایت از ملت مظلوم فلسطین وارد صحنه عمل کرد و خوشبختانه طی سال‌های اخیر دیدیم که این راهبرد اساسی حضرت امام (ره) تاثیر بسزایی داشته است به‌ طور ویژه گروه‌هایی مانند انتفاضه و لبنان که با اتکای بر مردم و نه دولت ایجاد شده بودند توانستند در برابر تجاوزگری‌های رژیم اشغالگر قدس مقاومت کنند و موفقیت‌های چشم‌گیری داشته باشند. 

نظام پرداخت در دست ساماندهی است

قرآن

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس