نظر امید عالیشاه درباره تقابل با استقلالی در هفته ششم

نظر امید عالیشاه درباره تقابل با استقلالی در هفته ششم
مهاجم پرسپولیسی ها می گوید از ابتدای لیگ باید محکم بازی کنند.

نظر امید عالیشاه درباره تقابل با استقلالی در هفته ششم

مهاجم پرسپولیسی ها می گوید از ابتدای لیگ باید محکم بازی کنند.
نظر امید عالیشاه درباره تقابل با استقلالی در هفته ششم

خبرگزاری اصفهان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس