نفتی ها 10 سال است تخلف می کنند/ منصوریان:هرجا پا می‌گذاریم‌پرسپولیس‌هم‌می‌آید

نفتی ها 10 سال است تخلف می کنند/ منصوریان:هرجا پا می‌گذاریم‌پرسپولیس‌هم‌می‌آید
سرمربی استقلالی ها از مدیرعامل پرسپولیس دلخور است، او می گوید ما زمین ثابتی نداریم اما پرسپولیسی ها دو ورزشگاه دارند و هرکجا که می خواهیم تمرین کنیم نصف روزهای هفته در اختیار پرسپولیس قرار می گیرد.

نفتی ها 10 سال است تخلف می کنند/ منصوریان:هرجا پا می‌گذاریم‌پرسپولیس‌هم‌می‌آید

سرمربی استقلالی ها از مدیرعامل پرسپولیس دلخور است، او می گوید ما زمین ثابتی نداریم اما پرسپولیسی ها دو ورزشگاه دارند و هرکجا که می خواهیم تمرین کنیم نصف روزهای هفته در اختیار پرسپولیس قرار می گیرد.
نفتی ها 10 سال است تخلف می کنند/ منصوریان:هرجا پا می‌گذاریم‌پرسپولیس‌هم‌می‌آید

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس