نفت ایران به بهای 47 دلار رسید

نفت ایران به بهای 47 دلار رسید
ایران در هفته منتهی به 10 ژوئن هر بشکه نفت سبک خود را به رقم 47 دلار و 58 سنت فروخت که یک دلار و 93 سنت بالاتر از هفته قبل بود.

نفت ایران به بهای 47 دلار رسید

ایران در هفته منتهی به 10 ژوئن هر بشکه نفت سبک خود را به رقم 47 دلار و 58 سنت فروخت که یک دلار و 93 سنت بالاتر از هفته قبل بود.
نفت ایران به بهای 47 دلار رسید

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس