نقوی‌حسینی: جدیتی در پیگیری پرونده منا دیده نمی‌شود

نقوی‌حسینی: جدیتی در پیگیری پرونده منا دیده نمی‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه لازمه اعزام حجاج ایرانی به عربستان تأمین امنیت جانی و امنیت حیثیتی آنهاست، از عدم جدیت دولت در پیگیری پرونده فاجعه منا انتقاد کرد.

نقوی‌حسینی: جدیتی در پیگیری پرونده منا دیده نمی‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه لازمه اعزام حجاج ایرانی به عربستان تأمین امنیت جانی و امنیت حیثیتی آنهاست، از عدم جدیت دولت در پیگیری پرونده فاجعه منا انتقاد کرد.

نقوی‌حسینی: جدیتی در پیگیری پرونده منا دیده نمی‌شود

خرید بک لینک

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس