نمایشگاهی آرام و بی رمق

نمایشگاهی آرام و بی رمق
سایت طلا: نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه FINEX در حالی این روزها در تهران برگزار می شود که این نمایشگاه پس از یک سال وقفه نتوانسته مخاطب همیشگی خود را جذب کند.

نمایشگاهی آرام و بی رمق

سایت طلا: نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه FINEX در حالی این روزها در تهران برگزار می شود که این نمایشگاه پس از یک سال وقفه نتوانسته مخاطب همیشگی خود را جذب کند.
نمایشگاهی آرام و بی رمق

دانلود آهنگ آذری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس