نهاوندیان: سال 95 آغاز جهش اقتصادی است

نهاوندیان: سال 95 آغاز جهش اقتصادی است
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: با رویکرد راهگشایانه، سال 95 می تواند تاریخ ساز، آغاز جهش اقتصادی و رونق پایدار باشد.

نهاوندیان: سال 95 آغاز جهش اقتصادی است

رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: با رویکرد راهگشایانه، سال 95 می تواند تاریخ ساز، آغاز جهش اقتصادی و رونق پایدار باشد.
نهاوندیان: سال 95 آغاز جهش اقتصادی است

بک لینک رنک 3

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس