نوزاد سبزواری در آسمان متولد شد!

نوزاد سبزواری در آسمان متولد شد!

هادی عباس آبادی افزود: این بالگرد حدود ساعت 15:30 امروز در حال انتقال یک مادر باردار از منطقه محروم خرسف سبزوار به بیمارستان شهیدان مبینی این شهرستان بود که این نوزاد داخل آن به دنیا آمد.  وی اظهار کرد: مادر و نوزاد در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار و در سلامت کامل هستند.  منطقه خرسف از توابع بخش ششتمد در حدود 70 کیلومتری سبزوار قرار دارد.  هم اکنون 23 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای و یک پایگاه اورژانس هوایی زیر نظر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در غرب خراسان رضوی فعالیت دارند.  سبزوار در 230 کیلومتری غرب مشهد مقدس واقع است.

نوزاد سبزواری در آسمان متولد شد!

هادی عباس آبادی افزود: این بالگرد حدود ساعت 15:30 امروز در حال انتقال یک مادر باردار از منطقه محروم خرسف سبزوار به بیمارستان شهیدان مبینی این شهرستان بود که این نوزاد داخل آن به دنیا آمد.  وی اظهار کرد: مادر و نوزاد در بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار و در سلامت کامل هستند.  منطقه خرسف از توابع بخش ششتمد در حدود 70 کیلومتری سبزوار قرار دارد.  هم اکنون 23 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای و یک پایگاه اورژانس هوایی زیر نظر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در غرب خراسان رضوی فعالیت دارند.  سبزوار در 230 کیلومتری غرب مشهد مقدس واقع است.

نوزاد سبزواری در آسمان متولد شد!

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس