نوشته‌های روی سطح مریخ چه هستند؟

نوشته‌های روی سطح مریخ چه هستند؟

این پدیده یک میدان تپه‌ای قابل توجه بوده که شبیه به کد مورس می‌باشد.به باور محققان این کدها می‌تواند پیامی برای ما زمینی ها باشد.این تپه‌های شنی که در این عکس دیده می‌شوند به تازگی توسط دوربین “های- رایز” گرفته شده است. “های-رایز” یک دوربین نور مرئی و نزدیک مادون قرمز  است که پرتره‌های خیره کننده‌ای از سطح سیاره سرخ گرفته و از سال 2006  بر روی مدارگرد شناسایی مریخ نصب شده است.به گفته محققان این پژوهش، این نقاط و خطوط تیره قبلا نیز در مریخ کشف شده بود اما در این عکس که  از جنوب کلاهک قطبی شمال مریخ گرفته شده، یک الگوی کد مانند وجود دارد که از نظر توپوگرافی(مکان‌نگاری) غیر معمول است.این خط‌های تیره توسط بادهای دو سویه تشکیل شده که از هر دو جهت عمود بر تپه‌ها  می‌وزند و شن و ماسه‌ها را به این خطوط قابل توجه تبدیل می‌کند. به طور کلی این تلماسه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند چرا که یک آزمایشگاه طبیعی برای درک چگونگی عملکرد باد در شکل‌گیری این خطوط هستند.

نوشته‌های روی سطح مریخ چه هستند؟

این پدیده یک میدان تپه‌ای قابل توجه بوده که شبیه به کد مورس می‌باشد.به باور محققان این کدها می‌تواند پیامی برای ما زمینی ها باشد.این تپه‌های شنی که در این عکس دیده می‌شوند به تازگی توسط دوربین “های- رایز” گرفته شده است. “های-رایز” یک دوربین نور مرئی و نزدیک مادون قرمز  است که پرتره‌های خیره کننده‌ای از سطح سیاره سرخ گرفته و از سال 2006  بر روی مدارگرد شناسایی مریخ نصب شده است.به گفته محققان این پژوهش، این نقاط و خطوط تیره قبلا نیز در مریخ کشف شده بود اما در این عکس که  از جنوب کلاهک قطبی شمال مریخ گرفته شده، یک الگوی کد مانند وجود دارد که از نظر توپوگرافی(مکان‌نگاری) غیر معمول است.این خط‌های تیره توسط بادهای دو سویه تشکیل شده که از هر دو جهت عمود بر تپه‌ها  می‌وزند و شن و ماسه‌ها را به این خطوط قابل توجه تبدیل می‌کند. به طور کلی این تلماسه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند چرا که یک آزمایشگاه طبیعی برای درک چگونگی عملکرد باد در شکل‌گیری این خطوط هستند.

نوشته‌های روی سطح مریخ چه هستند؟

فروش بک لینک

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس