نوه جدید کلینتون ها /تصاویر

نوه جدید کلینتون ها /تصاویر

دومین نوه کلینتون ها پسر است و والدین او نام ” آیدان ” را برای او انتخاب کرده اند.بیل و هیلاری کلینتون روز شنبه با حضور در بیمارستان نوه جدید خود را به آغوش کشیدند.”شارلوت کلینتون مزوینسکی” نوه نخست بیل و هیلاری کلینتون در سپتامبر 2014 به دنیا آمده است.بیل کلینتون در حال نوازش نوه جدیدش “آیدان”بیل و هیلاری کلینتون در حال ترک بیمارستان محل بستری دخترشان

نوه جدید کلینتون ها /تصاویر

دومین نوه کلینتون ها پسر است و والدین او نام ” آیدان ” را برای او انتخاب کرده اند.بیل و هیلاری کلینتون روز شنبه با حضور در بیمارستان نوه جدید خود را به آغوش کشیدند.”شارلوت کلینتون مزوینسکی” نوه نخست بیل و هیلاری کلینتون در سپتامبر 2014 به دنیا آمده است.بیل کلینتون در حال نوازش نوه جدیدش “آیدان”بیل و هیلاری کلینتون در حال ترک بیمارستان محل بستری دخترشان

نوه جدید کلینتون ها /تصاویر

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس