نویر: به بازنشستگی فکر نمی کنم

نویر: به بازنشستگی فکر نمی کنم
دروازه بان تیم ملی آلمان و باشگاه بایرن مونیخ امروز تولد 30 سالگی اش را جشن گرفت.

نویر: به بازنشستگی فکر نمی کنم

دروازه بان تیم ملی آلمان و باشگاه بایرن مونیخ امروز تولد 30 سالگی اش را جشن گرفت.
نویر: به بازنشستگی فکر نمی کنم

اخبر جهان

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس