هافبک آبی‌پوشان به نیمکت ذخیره‌ها تبعید می‌شود؟

هافبک آبی‌پوشان به نیمکت ذخیره‌ها تبعید می‌شود؟
هافبک راست‌پای استقلال بعد از یک بازی غیبت در ترکیب تیمش در بازی با سپاهان به میدان رفت و البته نمایش پرانتقادی داشت.

هافبک آبی‌پوشان به نیمکت ذخیره‌ها تبعید می‌شود؟

هافبک راست‌پای استقلال بعد از یک بازی غیبت در ترکیب تیمش در بازی با سپاهان به میدان رفت و البته نمایش پرانتقادی داشت.
هافبک آبی‌پوشان به نیمکت ذخیره‌ها تبعید می‌شود؟

خرید بک لینک
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس