هافبک مورد نظر استقلال به گسترش پیوست

هافبک مورد نظر استقلال به گسترش پیوست
هافبک مورد نظر استقلال  با گسترش فولاد قرارداد سه ساله امضا کرد.

هافبک مورد نظر استقلال به گسترش پیوست

هافبک مورد نظر استقلال  با گسترش فولاد قرارداد سه ساله امضا کرد.
هافبک مورد نظر استقلال به گسترش پیوست

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس