هانری: هنوز دوست دارم سرمربی آرسنال شوم

هانری: هنوز دوست دارم سرمربی آرسنال شوم
تیری هانری، اسطوره باشگاه آرسنال مدعی شد که هنوز دوست دارد هدایت آرسنال را برعهده بگیرد.

هانری: هنوز دوست دارم سرمربی آرسنال شوم

تیری هانری، اسطوره باشگاه آرسنال مدعی شد که هنوز دوست دارد هدایت آرسنال را برعهده بگیرد.
هانری: هنوز دوست دارم سرمربی آرسنال شوم

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس