هدیه‌ای دیجیتال برای سالمندان

هدیه‌ای دیجیتال برای سالمندان

دستگاه فریواک چند دوربین و حسگر دارد که می‌تواند موانع موجود در مسیر حرکت سالمند را شناسایی کند و به او هشدار دهد.  همچنین سامانه موقعیت‌یاب این دستگاه به سالمندان مبتلا به فراموشی کمک می‌کند گم نشوند.  پایش سلامت، یکی دیگر از مواردی است که به لطف فریواک برای کاربر امکان پذیر می‌شود. طراحان این دستگاه به فکر سلامت روانی کاربر خود هم بوده‌اند.  فریواک از طریق اتصال به اینترنت می‌تواند رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی مختلفی را که در نزدیکی موقعیت سالمند روی می‌دهد، از طریق نمایشگر ویژه روی دستگاه به اطلاع او برساند.

هدیه‌ای دیجیتال برای سالمندان

دستگاه فریواک چند دوربین و حسگر دارد که می‌تواند موانع موجود در مسیر حرکت سالمند را شناسایی کند و به او هشدار دهد.  همچنین سامانه موقعیت‌یاب این دستگاه به سالمندان مبتلا به فراموشی کمک می‌کند گم نشوند.  پایش سلامت، یکی دیگر از مواردی است که به لطف فریواک برای کاربر امکان پذیر می‌شود. طراحان این دستگاه به فکر سلامت روانی کاربر خود هم بوده‌اند.  فریواک از طریق اتصال به اینترنت می‌تواند رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی مختلفی را که در نزدیکی موقعیت سالمند روی می‌دهد، از طریق نمایشگر ویژه روی دستگاه به اطلاع او برساند.

هدیه‌ای دیجیتال برای سالمندان

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس