هزینه‌ سنگين وزیر احمدی‌نژاد برای کشور

هزینه‌ سنگين وزیر احمدی‌نژاد برای کشور

محمود آستانه مشاور وزیر نفت و عضو هیات مدیره شرکت نیکو درباره هزینه‌هایی که توقف سوآپ به ایران تحمیل کرد، گفت: در زمان توقف سوآپ بخش اعظمی از امکانات مثل پایانه‌های نکا، خط لوله‌ای که از نکا به پالایشگاه تبریز و تهران کشیده شده بود، ایستگاه‌ها و مخازنی که برای این منظور آماده و تدارک دیده شده بود، تجهیزات، نیروی انسانی و امکاناتی که برای انجام کار سوآپ فراهم شده بود تماما بدون استفاده ماندند.وی افزود: علاوه بر این‌ها موقعیت خوبی که در منطقه داشتیم از بین رفت و رقبای ما در حوزه دریای خزر توانستند فرصت‌های ما را به دست گرفته و مشتریان ما را جذب کنند و به نوعی اعتمادی که نسبت به ما وجود داشت؛ دچار خدشه شد.آستانه تصریح کرد: تصمیم غلط مسئولین وقت در این رابطه باعث شد که خسارات سنگینی به ما وارد شود، مورد‎های حقوقی در صحنه بین الملل برای ما به وجود آمد، برخی شرکت‌هایی که قراردادشان یک طرفه لغو شده بود علیه ما ادعای خسارت کردند، موضوع به دادگاه کشیده شد، در دادگاه داوری هزینه سنگین حقوقی پرداخت کردیم. وی ادامه داد: البته نهایتا مجبور شدیم که با هزینه سنگین حقوقی در خواست خسارت بالا را کاهش دهیم ولی نهایتا ایران محکوم شد و حدود 10 میلیون دلار در این رابطه خسارت و هزینه‌های حقوقی پرداخت کردیم. میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد در سال 89 به دلیل آنچه آن را شوآپ خوانده بود اقدام به توقف این معاوضه کرده و گفته بود آنچه انجام می‌شد «شواپ» بود نه سواپ. وی تاکید کرده بود که «وقتی ما سهمیه‌ اوپک را داریم نباید به اسم سوآپ، نفت خام بخریم و به همین دلیل من جلو آنچه را که به اسم سوآپ در رابطه با خرید نفت انجام می‌شد، گرفتم.» میرکاظمی سوآپ را صراحتا «خیانت به کشور» برشمرده و با این توجیه این طرح را متوقف کرده بود.

هزینه‌ سنگين وزیر احمدی‌نژاد برای کشور

محمود آستانه مشاور وزیر نفت و عضو هیات مدیره شرکت نیکو درباره هزینه‌هایی که توقف سوآپ به ایران تحمیل کرد، گفت: در زمان توقف سوآپ بخش اعظمی از امکانات مثل پایانه‌های نکا، خط لوله‌ای که از نکا به پالایشگاه تبریز و تهران کشیده شده بود، ایستگاه‌ها و مخازنی که برای این منظور آماده و تدارک دیده شده بود، تجهیزات، نیروی انسانی و امکاناتی که برای انجام کار سوآپ فراهم شده بود تماما بدون استفاده ماندند.وی افزود: علاوه بر این‌ها موقعیت خوبی که در منطقه داشتیم از بین رفت و رقبای ما در حوزه دریای خزر توانستند فرصت‌های ما را به دست گرفته و مشتریان ما را جذب کنند و به نوعی اعتمادی که نسبت به ما وجود داشت؛ دچار خدشه شد.آستانه تصریح کرد: تصمیم غلط مسئولین وقت در این رابطه باعث شد که خسارات سنگینی به ما وارد شود، مورد‎های حقوقی در صحنه بین الملل برای ما به وجود آمد، برخی شرکت‌هایی که قراردادشان یک طرفه لغو شده بود علیه ما ادعای خسارت کردند، موضوع به دادگاه کشیده شد، در دادگاه داوری هزینه سنگین حقوقی پرداخت کردیم. وی ادامه داد: البته نهایتا مجبور شدیم که با هزینه سنگین حقوقی در خواست خسارت بالا را کاهش دهیم ولی نهایتا ایران محکوم شد و حدود 10 میلیون دلار در این رابطه خسارت و هزینه‌های حقوقی پرداخت کردیم. میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد در سال 89 به دلیل آنچه آن را شوآپ خوانده بود اقدام به توقف این معاوضه کرده و گفته بود آنچه انجام می‌شد «شواپ» بود نه سواپ. وی تاکید کرده بود که «وقتی ما سهمیه‌ اوپک را داریم نباید به اسم سوآپ، نفت خام بخریم و به همین دلیل من جلو آنچه را که به اسم سوآپ در رابطه با خرید نفت انجام می‌شد، گرفتم.» میرکاظمی سوآپ را صراحتا «خیانت به کشور» برشمرده و با این توجیه این طرح را متوقف کرده بود.

هزینه‌ سنگين وزیر احمدی‌نژاد برای کشور

خبر دانشجویی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس