هشدار درباره ورشکستگی قطعه‌سازان

هشدار درباره ورشکستگی قطعه‌سازان

آرش محبی‌نژاد  اظهار کرد: بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که دو هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات معوق است.وی با بیان اینکه متاسفانه صنایع قطعه‌سازی در وضعیت خوبی به سر نبرده و با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند، خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر دو هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به سرعت تعیین تکلیف و پرداخت نشود قطعه‌سازان با چالش جدی روبرو خواهند شد.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: در این زمینه طرح‌های مناسبی از سوی دو خودروساز بزرگ برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در دست بررسی است که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جلساتی با دو خودروساز بزرگ داشته و براساس آن مقرر شده ظرف یک ماه آینده دو هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان، تعیین تکلیف شود.محبی‌نژاد با بیان اینکه ۲۰ درصد قطعه‌سازان حدود ۸۰ درصد قطعات دو خودروساز بزرگ را تامین می‌کنند، تصریح کرد: خوشبختانه به دنبال اقدامات صورت گرفته، مطالبات قطعه‌سازان کوچک پرداخت شده و دو هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات معوق قطعه‌سازان متوسط و بزرگ است که امیدواریم هر چه زودتر پرداخت شود.

هشدار درباره ورشکستگی قطعه‌سازان

آرش محبی‌نژاد  اظهار کرد: بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که دو هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات معوق است.وی با بیان اینکه متاسفانه صنایع قطعه‌سازی در وضعیت خوبی به سر نبرده و با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند، خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر دو هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به سرعت تعیین تکلیف و پرداخت نشود قطعه‌سازان با چالش جدی روبرو خواهند شد.دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: در این زمینه طرح‌های مناسبی از سوی دو خودروساز بزرگ برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در دست بررسی است که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جلساتی با دو خودروساز بزرگ داشته و براساس آن مقرر شده ظرف یک ماه آینده دو هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان، تعیین تکلیف شود.محبی‌نژاد با بیان اینکه ۲۰ درصد قطعه‌سازان حدود ۸۰ درصد قطعات دو خودروساز بزرگ را تامین می‌کنند، تصریح کرد: خوشبختانه به دنبال اقدامات صورت گرفته، مطالبات قطعه‌سازان کوچک پرداخت شده و دو هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات معوق قطعه‌سازان متوسط و بزرگ است که امیدواریم هر چه زودتر پرداخت شود.

هشدار درباره ورشکستگی قطعه‌سازان

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس