همان ترکیبی که ار فولاد انتظار داشتیم/ ترکیب فولاد اعلام شد

همان ترکیبی که ار فولاد انتظار داشتیم/ ترکیب فولاد اعلام شد
دراگان اسکوچیچ ترکیب تیمش را برابر صبای قم اعلام کرد.

همان ترکیبی که ار فولاد انتظار داشتیم/ ترکیب فولاد اعلام شد

دراگان اسکوچیچ ترکیب تیمش را برابر صبای قم اعلام کرد.
همان ترکیبی که ار فولاد انتظار داشتیم/ ترکیب فولاد اعلام شد

بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس