همسیک: / بردن یوونتوس با ایگواین شیرین‌تر است

همسیک: / بردن یوونتوس با ایگواین شیرین‌تر است
مارک همسیک، کاپیتان ناپولی، اعلام کرد که شیرینی پیروزی مقابل یوونتوس، با توجه به رفتن گونسالو ایگواین به این باشگاه، برای تیمش بیشتر خواهد بود.

همسیک: / بردن یوونتوس با ایگواین شیرین‌تر است

مارک همسیک، کاپیتان ناپولی، اعلام کرد که شیرینی پیروزی مقابل یوونتوس، با توجه به رفتن گونسالو ایگواین به این باشگاه، برای تیمش بیشتر خواهد بود.
همسیک: / بردن یوونتوس با ایگواین شیرین‌تر است

عرفان دینی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس