همه به دنبال بهترین نمایش در المپیک هستیم

همه به دنبال بهترین نمایش در المپیک هستیم

امیر غفور درباره شرایط خود بعد از مصدومیت، اظهار کرد: بعد از مصدومیتی که داشتم مدت‌ها از شرایط آمادگی دور بودم، اما با تمریناتی که انجام دادم شرایطم بهتر از زمان مصدومیتم است و کم کم به مرز آمادگی نزدیک می شوم. امیدوارم تا قبل از  المپیک من و بقیه بازیکنان به مرز آمادگی ایده‌آل برسیم و هر روز بهتر از قبل شویم.غفور ادامه‌ داد: همه بازیکنان به دنبال این هستند که نمایش خوبی در  المپیک داشته باشیم. هدف اول ما صعود از گروه‌مان است و بعد از صعود باید به بازی‌های بعد فکر کنیم.

همه به دنبال بهترین نمایش در المپیک هستیم

امیر غفور درباره شرایط خود بعد از مصدومیت، اظهار کرد: بعد از مصدومیتی که داشتم مدت‌ها از شرایط آمادگی دور بودم، اما با تمریناتی که انجام دادم شرایطم بهتر از زمان مصدومیتم است و کم کم به مرز آمادگی نزدیک می شوم. امیدوارم تا قبل از  المپیک من و بقیه بازیکنان به مرز آمادگی ایده‌آل برسیم و هر روز بهتر از قبل شویم.غفور ادامه‌ داد: همه بازیکنان به دنبال این هستند که نمایش خوبی در  المپیک داشته باشیم. هدف اول ما صعود از گروه‌مان است و بعد از صعود باید به بازی‌های بعد فکر کنیم.

همه به دنبال بهترین نمایش در المپیک هستیم

عکس های داغ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس