همه سنگربانانی که برای تیم ها به میدان رفتند/ محافظان دروازه‌های لیگ پانزدهم (جدول)

همه سنگربانانی که برای تیم ها به میدان رفتند/ محافظان دروازه‌های لیگ پانزدهم (جدول)
سی و شش دروازه بان در لیگ پانزدهم درون دروازه تیم های مختلف ایستادند، تراکتورسازی و استقلال خوزستان و ملوان بندرانزلی کمترین و بیشترین دروازه بان را درون دروازه خود داشتند.

همه سنگربانانی که برای تیم ها به میدان رفتند/ محافظان دروازه‌های لیگ پانزدهم (جدول)

سی و شش دروازه بان در لیگ پانزدهم درون دروازه تیم های مختلف ایستادند، تراکتورسازی و استقلال خوزستان و ملوان بندرانزلی کمترین و بیشترین دروازه بان را درون دروازه خود داشتند.
همه سنگربانانی که برای تیم ها به میدان رفتند/ محافظان دروازه‌های لیگ پانزدهم (جدول)

فروش بک لینک

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس