همیلتون فاتح چهار باره گرندپری

همیلتون فاتح چهار باره گرندپری
راننده مک لارن برای چهارمین بار موفق به کسب عنوان نخست جایزه بزرگ فرمول یک بریتانیا شد.

همیلتون فاتح چهار باره گرندپری

راننده مک لارن برای چهارمین بار موفق به کسب عنوان نخست جایزه بزرگ فرمول یک بریتانیا شد.
همیلتون فاتح چهار باره گرندپری

کرمان نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس