هواداران از برند استقلال انتظار دارند/ حاج‌محمدی: منصوریان بهترین خرید استقلال بود

هواداران از برند استقلال انتظار دارند/ حاج‌محمدی: منصوریان بهترین خرید استقلال بود
اولین روز تمرین وقتی سکوهای کمپ را پر دیدم پاهایم سست شده بود، باورم نمی‌شد 3، 4هزار نفر فقط برای تماشای تمرین آمده باشند.

هواداران از برند استقلال انتظار دارند/ حاج‌محمدی: منصوریان بهترین خرید استقلال بود

اولین روز تمرین وقتی سکوهای کمپ را پر دیدم پاهایم سست شده بود، باورم نمی‌شد 3، 4هزار نفر فقط برای تماشای تمرین آمده باشند.
هواداران از برند استقلال انتظار دارند/ حاج‌محمدی: منصوریان بهترین خرید استقلال بود

خبرگزاری ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس