هیئت اقتصادی و تجاری ایران وارد وین پایتخت اتریش شد

هیئت اقتصادی و تجاری ایران وارد وین پایتخت اتریش شد
هیئت ۱۱۰ نفره اقتصادی و تجاری ایران دقایقی پیش با پرواز اختصاصی وارد فرودگاه وین پایتخت اتریش شد.
۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


هیئت اقتصادی و تجاری ایران وارد وین پایتخت اتریش شد

هیئت ۱۱۰ نفره اقتصادی و تجاری ایران دقایقی پیش با پرواز اختصاصی وارد فرودگاه وین پایتخت اتریش شد.
۱۸:۲۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


هیئت اقتصادی و تجاری ایران وارد وین پایتخت اتریش شد

اخبر جهان

پرشین موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس