هیات مدیره سرخابی ها کامل شد/ گل‌زاده جانشین هدایتی در هیات‌مدیره‌پرسپولیس

هیات مدیره سرخابی ها کامل شد/ گل‌زاده جانشین هدایتی در هیات‌مدیره‌پرسپولیس
وزارت ورزش 5 روز پس از انتخاب هیات مدیره دو تیم پرسپولیس و استقلال جای خالی این دو تیم مدیریتی را با دو اسم تازه پر کرد.

هیات مدیره سرخابی ها کامل شد/ گل‌زاده جانشین هدایتی در هیات‌مدیره‌پرسپولیس

وزارت ورزش 5 روز پس از انتخاب هیات مدیره دو تیم پرسپولیس و استقلال جای خالی این دو تیم مدیریتی را با دو اسم تازه پر کرد.
هیات مدیره سرخابی ها کامل شد/ گل‌زاده جانشین هدایتی در هیات‌مدیره‌پرسپولیس

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس