واردات چهار میلیون دلار سیگار در یک روز!

واردات چهار میلیون دلار سیگار در یک روز!

در روز شنبه 28 فروردین ماه نزدیک به چهار میلیون و 845 دلار سیگار حاوی توتون وارد کشور شده است و این محصول در جایگاه دوم لیست کالاهای عمده وارداتی به کشور قرار گرفته است. همچنین در این روز کالای «روغن پالم درظروف 200لیتری وبیشتر»، نیز به ارزش 11 میلیون و 898 هزار دلار به کشور وارد شده و این کالا در روز شنبه در جایگاه اول لیست کالاهای عمده وارداتی به ایران قرار گرفته است.   در این روز کالای «فولاد ممزوج» نیز به ارزش سه میلیون و 443 هزار دلار به کشورر وارد شده و این کالا در جایگاه سوم لیست کالاهای عمده وارداتی به ایران قرار گرفته است. همچنین در روز شنبه 28 فروردین سه کشور چین، ترکیه و مالزی در صدر لیست کشورهای طرف معامله واردات ایران قرار داشته و به ترتیب از کشور چین معادل 29 میلیون و 198 هزار دلار، از کشور ترکیه معادل 12 میلیون و 815 هزار دلار و از کشور مالزی معادل 12 میلیون و 430 هزار دلار کالا به ایران وارد شده است.     بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران‌ در حالی در روز گذشته بیش از چهار میلیون دلار سیگار به کشور وارد شده و این کالا را در صدر لیست کالاهای وارداتی به کشور قرار داده است که بنا بر برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود که واردات سیگار به کشور را تا پایان سال 1394، به صفر برساند،‌البته با توجه به تمدید برنامه پنجم توسعه دولت برای توقف واردات سیگار به کشور تا پایان اجرای برنامه توسعه پنجم فرصت دارد.    

واردات چهار میلیون دلار سیگار در یک روز!

در روز شنبه 28 فروردین ماه نزدیک به چهار میلیون و 845 دلار سیگار حاوی توتون وارد کشور شده است و این محصول در جایگاه دوم لیست کالاهای عمده وارداتی به کشور قرار گرفته است. همچنین در این روز کالای «روغن پالم درظروف 200لیتری وبیشتر»، نیز به ارزش 11 میلیون و 898 هزار دلار به کشور وارد شده و این کالا در روز شنبه در جایگاه اول لیست کالاهای عمده وارداتی به ایران قرار گرفته است.   در این روز کالای «فولاد ممزوج» نیز به ارزش سه میلیون و 443 هزار دلار به کشورر وارد شده و این کالا در جایگاه سوم لیست کالاهای عمده وارداتی به ایران قرار گرفته است. همچنین در روز شنبه 28 فروردین سه کشور چین، ترکیه و مالزی در صدر لیست کشورهای طرف معامله واردات ایران قرار داشته و به ترتیب از کشور چین معادل 29 میلیون و 198 هزار دلار، از کشور ترکیه معادل 12 میلیون و 815 هزار دلار و از کشور مالزی معادل 12 میلیون و 430 هزار دلار کالا به ایران وارد شده است.     بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران‌ در حالی در روز گذشته بیش از چهار میلیون دلار سیگار به کشور وارد شده و این کالا را در صدر لیست کالاهای وارداتی به کشور قرار داده است که بنا بر برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود که واردات سیگار به کشور را تا پایان سال 1394، به صفر برساند،‌البته با توجه به تمدید برنامه پنجم توسعه دولت برای توقف واردات سیگار به کشور تا پایان اجرای برنامه توسعه پنجم فرصت دارد.    

واردات چهار میلیون دلار سیگار در یک روز!

بک لینک رنک 1

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس